Добре дошли в Безплатния Онлайн редактор.

Безплатния Онлайн редактор ви позволява да редактирате картинки:

  - Преоразмеряване и изрязване на вашите (анимирани gif) картинки.
  - Добавяне на текст към вашите анимирани gif картинки.
  - Добавяне на граница или Сливане и насливане на картинки.
  - Поставете на картиката си рамка или добавете маска.
  - Редактирайте на вашите картинки онлайн.
  - Създайте заоблени ръбове на вашите снимки.
  - Сложете върху картинката си предварително избрана анимация!
  - Конвертиране и намаляване на размера на вашата gif анимация...
  - Създайте ваши анимирани блезтукащи звездички .
  - Добавете ваши собствени блещукания към картинката.

Но преди всичко.... Създайте тук СОБСТВЕНИ GIF АНИМАЦИИ!
Работи с всички формати като: Bitmap (bmp), Jpeg (jpg), (анимирани) Gif, PNG, и други...
 
Конвертирай докато се качва
Преоразмери докато се качва
Конвертирай докато се качва
Преоразмери докато се качва
Ширина:   Височина:   

Запълване:
get from facebook
get from Picasa
examples
ADD:
Online Badge Maker
Опитайте с пробна картинка
Use Test Image